Monday, February 23, 2015

Dirty business!

Något tyder på att diskussionerna om Europas energiunion kommer att bli smutsiga. Och att bland annat förnybara bränslen kommer i skottgluggen samt att (möjligheter till) ökad fossilanvändning kommer att premieras.

Det som spökar är påståendena om att vi i kraftsystemet behöver reservkapacitet så att det inte blir mörkt och kallt därför att solen inte skiner eller därför att det blir vindstilla i stora geografiska områden samtidigt. Därför hävdar man på vissa håll att man behöver åtminstone reserv i form av kolkraftverk. Därför, säger de, behövs en “kapacitetsmekanism” och därför måste man minska det, enligt deras mening, onödiga och konkurrenssnedvridande stödet till förnybar energi.

Det låter bestickande och argumentationen kommer i stor utsträckning från företag som förlorat mycket i värde på att elpriserna sjunkit i kölvattnet av ökad andel förnybar energi. Företag som också brukar framställa åtgärder för ökad effektvisering, genom till exempel “vita certifikat”, som marknadsfrämmande.

Det har läckt ett första dokument om Unionens inriktning och där finns en “kardinalmening” om att kapacitetsmekanismer bara skall finnas om den regionala överföringskapaciteten är otillräcklig. Capacity mechanisms should only be developed to address security of supply if a regional system adequacy assessment points to such a need. Men eftersom sådana mekanismer införts i Storbritannien återstår frågor om hur kardinalmeningen skall tolkas.

Det kommer att bli en smutsig fight!

Dirty business!

Något tyder på att diskussionerna om Europas energiunion kommer att bli smutsiga. Och att bland annat förnybara bränslen kommer i skottgluggen samt att (möjligheter till) ökad fossilanvändning kommer att premieras.

Det som spökar är påståendena om att vi i kraftsystemet behöver reservkapacitet så att det inte blir mörkt och kallt därför att solen inte skiner eller därför att det blir vindstilla i stora geografiska områden samtidigt. Därför hävdar man på vissa håll att man behöver åtminstone reserv i form av kolkraftverk. Därför, säger de, behövs en “kapacitetsmekanism” och därför måste man minska det, enligt deras mening, onödiga och konkurrenssnedvridande stödet till förnybar energi.

Det låter bestickande och argumentationen kommer i stor utsträckning från företag som förlorat mycket i värde på att elpriserna sjunkit i kölvattnet av ökad andel förnybar energi. Företag som också brukar framställa åtgärder för ökad effektvisering, genom till exempel “vita certifikat”, som marknadsfrämmande.

Det har läckt ett första dokument om Unionens inriktning och där finns en “kardinalmening” om att kapacitetsmekanismer bara skall finnas om den regionala överföringskapaciteten är otillräcklig. Capacity mechanisms should only be developed to address security of supply if a regional system adequacy assessment points to such a need. Men eftersom sådana mekanismer införts i Storbritannien återstår frågor om hur kardinalmeningen skall tolkas.

Det kommer att bli en smutsig fight!

Läs mer

Månadsindelade arkiv