Monday, October 31, 2016

Faktaresistens och hushållsapparater

Bill Maher, en amerikansk komiker, har sagt om Trumps anhängare att “It hurts their feelings when we insult their values with our facts” och Mark Lilla, som är historiker har, kanske mera analytiskt men med liknande tankegång, karakteriserat hur de föredrar att längta tillbaka till ett fiktivt förflutet: “Hopes can be disappointed - Nostalgia is irrefutable”. Vi kan ha dessa synsätt i åtanke när vi begrundar det som sker när EU-kommissionen, troligen influerade av det brittiska motståndet, tagit intryck av deras argumentation om brödrostar och dammsugare och vill hålla tillbaka arbetet med Ecodesign och märkning.

Fakta är:

According to the commission’s analysis, existing EU efficiency requirements currently provide European consumers an average energy bill savings of 465 euros ($508) per year.

och i USA på liknande sätt

Energy efficiency standards for appliances and other products are an incredibly effective tool for driving innovation, strengthening our economy, reducing harmful emissions, and – perhaps most importantly – saving consumers money. The cost savings for consumers are immediate, and lifetime savings outweigh incremental costs by a ratio of 4 to 1.

Så sett till fakta när det gäller Ecodesign (och märkning) kan man som Jack Hunter säga:

Very simply, it’s quality control - there’s nothing not to like about ecodesign

Vem kan då vara emot? Jo det verkar som om det rentav är en del av den nationalistiska ideologi som vuxit upp runt om i Europa. I Tyskland säljer de (AfD) glödlampor. I Sverige argumenterar (Fria Tider) för billiga glödlampor ställda mot dyra lågenergilampor!

Fakta tycks oväsentliga när de ställs mot “värderingen” att det var bättre förr.

Men det kan väl ändå inte vara så att dessa uppfattningar smugit sig in i EU-kommissionen? Det är nog “bara” lite oklara prioriteringar

Juncker has said in the past, the EU should be “big on the big things, and small on the small things.

Det som behövs (enligt Jack Hunter igen):

But Jack Hunter from the environmental campaign group EEB says that axing environmental regulations is the wrong response to euroskepticism. Instead, national governments need to do a better job of explaining to people how the regulations benefit them.

Faktaresistens och hushållsapparater

Bill Maher, en amerikansk komiker, har sagt om Trumps anhängare att “It hurts their feelings when we insult their values with our facts” och Mark Lilla, som är historiker har, kanske mera analytiskt men med liknande tankegång, karakteriserat hur de föredrar att längta tillbaka till ett fiktivt förflutet: “Hopes can be disappointed - Nostalgia is irrefutable”. Vi kan ha dessa synsätt i åtanke när vi begrundar det som sker när EU-kommissionen, troligen influerade av det brittiska motståndet, tagit intryck av deras argumentation om brödrostar och dammsugare och vill hålla tillbaka arbetet med Ecodesign och märkning.

Fakta är:

According to the commission’s analysis, existing EU efficiency requirements currently provide European consumers an average energy bill savings of 465 euros ($508) per year.

och i USA på liknande sätt

Energy efficiency standards for appliances and other products are an incredibly effective tool for driving innovation, strengthening our economy, reducing harmful emissions, and – perhaps most importantly – saving consumers money. The cost savings for consumers are immediate, and lifetime savings outweigh incremental costs by a ratio of 4 to 1.

Så sett till fakta när det gäller Ecodesign (och märkning) kan man som Jack Hunter säga:

Very simply, it’s quality control - there’s nothing not to like about ecodesign

Vem kan då vara emot? Jo det verkar som om det rentav är en del av den nationalistiska ideologi som vuxit upp runt om i Europa. I Tyskland säljer de (AfD) glödlampor. I Sverige argumenterar (Fria Tider) för billiga glödlampor ställda mot dyra lågenergilampor!

Fakta tycks oväsentliga när de ställs mot “värderingen” att det var bättre förr.

Men det kan väl ändå inte vara så att dessa uppfattningar smugit sig in i EU-kommissionen? Det är nog “bara” lite oklara prioriteringar

Juncker has said in the past, the EU should be “big on the big things, and small on the small things.

Det som behövs (enligt Jack Hunter igen):

But Jack Hunter from the environmental campaign group EEB says that axing environmental regulations is the wrong response to euroskepticism. Instead, national governments need to do a better job of explaining to people how the regulations benefit them.

Läs mer

Månadsindelade arkiv