Wednesday, December 16, 2015

Fullt och helt inte styckevis och delt

Uttrycket lär vara frÃ¥n Ibsens drama Brand: “Var det du är och var det helt och icke styckevis och delt” men kan appliceras pÃ¥ energieffektvisering. Ett av de mest framträdande dragen för vÃ¥r bransch är nämligen fragmentiseringen. Ingen bryr sig och ingen tar ansvar för helheten. Man hoppas (!?) att genom uppdelning av ansvaret där alla var och en för sig gör sÃ¥ gott de kan sÃ¥ skall slutresultatet bli “optimalt”. En romantisk inställning som särskilt kommer till uttryck i uppdelningen i ett antal myndigheter som agerar utan nÃ¥gon koordinering och som när de tillfrÃ¥gas vill göra gällande att en “korrekt” prissättning löser problemet. Nyligen framförd av Energimyndigheten i ett yttrande där de ocksÃ¥ pÃ¥stÃ¥r att energieffektvisering kan vara negativt för energisäkerheten!

Nu efter Parismötet kan man möjligen hoppas att kravet på återkommande redovisningar av vad varje enskilt land gör och hur de lyckas också leder till en tillnyktring i Ibsens anda. Myndigheterna måst dels samverka bättre och dels bättre förstå hur den där mystiska kunden fungerar i verkligheten vilket avviker från de vanliga läroböckerna.

1. Kunden har liten möjlighet att respondera på prissignalen eftersom den i sig är komplicerad. För el har man olika priser på distribution och energi från olika leverantörer vilka skall sammanvägas.
2. Även med den bästa information i världen kan den övervägande majoriteten av användare inte sätta samman ett fungerande paket av olika effektiviseringsåtgärder från olika teknikområden och jämföra dem
3. Även med ideal information så tolkar användaren den utgående från högst begränsad erfarenhet och blir beroende av förenklade beslutsregler (tumregler, hörsägen etc.) vilket visas av den ”beteendeekonomiska forskningen”.

Även om den professionella “kunden”, sÃ¥som energiföretagen, i allt väsentligt fungerar ekonomiskt rationellt sÃ¥ gäller detta inte för majoriteten av oss andra som förväntas utgöra den marknad som faktiskt skall genomföra Ã¥tgärderna. Vi som i vÃ¥r ignorans bara vill ha ljus, kraft och värme och som varken är civilekonomer eller -ingenjörer och som gör vÃ¥ra kalkyler genom att jämföra med grannen.

 

Fullt och helt inte styckevis och delt

Uttrycket lär vara frÃ¥n Ibsens drama Brand: “Var det du är och var det helt och icke styckevis och delt” men kan appliceras pÃ¥ energieffektvisering. Ett av de mest framträdande dragen för vÃ¥r bransch är nämligen fragmentiseringen. Ingen bryr sig och ingen tar ansvar för helheten. Man hoppas (!?) att genom uppdelning av ansvaret där alla var och en för sig gör sÃ¥ gott de kan sÃ¥ skall slutresultatet bli “optimalt”. En romantisk inställning som särskilt kommer till uttryck i uppdelningen i ett antal myndigheter som agerar utan nÃ¥gon koordinering och som när de tillfrÃ¥gas vill göra gällande att en “korrekt” prissättning löser problemet. Nyligen framförd av Energimyndigheten i ett yttrande där de ocksÃ¥ pÃ¥stÃ¥r att energieffektvisering kan vara negativt för energisäkerheten!

Nu efter Parismötet kan man möjligen hoppas att kravet på återkommande redovisningar av vad varje enskilt land gör och hur de lyckas också leder till en tillnyktring i Ibsens anda. Myndigheterna måst dels samverka bättre och dels bättre förstå hur den där mystiska kunden fungerar i verkligheten vilket avviker från de vanliga läroböckerna.

1. Kunden har liten möjlighet att respondera på prissignalen eftersom den i sig är komplicerad. För el har man olika priser på distribution och energi från olika leverantörer vilka skall sammanvägas.
2. Även med den bästa information i världen kan den övervägande majoriteten av användare inte sätta samman ett fungerande paket av olika effektiviseringsåtgärder från olika teknikområden och jämföra dem
3. Även med ideal information så tolkar användaren den utgående från högst begränsad erfarenhet och blir beroende av förenklade beslutsregler (tumregler, hörsägen etc.) vilket visas av den ”beteendeekonomiska forskningen”.

Även om den professionella “kunden”, sÃ¥som energiföretagen, i allt väsentligt fungerar ekonomiskt rationellt sÃ¥ gäller detta inte för majoriteten av oss andra som förväntas utgöra den marknad som faktiskt skall genomföra Ã¥tgärderna. Vi som i vÃ¥r ignorans bara vill ha ljus, kraft och värme och som varken är civilekonomer eller -ingenjörer och som gör vÃ¥ra kalkyler genom att jämföra med grannen.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv