Tuesday, February 14, 2017

Varför inte skapa en arme för att klara striden?

Alltså striden om ett uthålligt effektvit energisystem. Det finns stora resurser som skulle klara jobbet och som har yrkeskunnandet men som sällan anlitas. Många av dem är småföretagare och anlitas av sina kunder för alla slags byggjobb och installationer men mera sällan för energieffektvisering. Ofta därför att kunderna frågar efter en lösning på ett kortsiktigt akut problem (det läcker, det har slutat lysa, fixa draget från dörren) och inte ser det större perspektivet. Åtminstone inte när det krisar. I USA och Storbritannien har man i statistik och studier visat att det mesta av jobben för energieffektvisering utförs av mycket små företag.

Våra beslutsfattare ser inte att dessa resurser, denna arme av småföretagare finns. Istället satsar de på konstgjorda medel.
* De hoppas kunna locka energianvändarna så att de skall finna det lönsamt att effektvisera. Som om inte lönsamheten redan vore tillräcklig?
* De hoppas att ny smart teknik skall göra att effektviseringen smyger in hos kunderna tyst och diskret. Smarta mätare, internet of things, nya appar osv.
* De hoppas ibland till och med att effektvisering inte skall behövas. Ny förnybar energi skall bli så billig att vi inte längre behöver bry oss.

Men det verka som om ingen funderar över hur man skall kunna göra nytta av den stora resurs av yrkeskunniga småföretagare som skulle kunna vara stommen i den arme som verkligen kan åstadkomma en omställning av energisystemet?

Ingen utom EEF förstås! wink 

Varför inte skapa en arme för att klara striden?

Alltså striden om ett uthålligt effektvit energisystem. Det finns stora resurser som skulle klara jobbet och som har yrkeskunnandet men som sällan anlitas. Många av dem är småföretagare och anlitas av sina kunder för alla slags byggjobb och installationer men mera sällan för energieffektvisering. Ofta därför att kunderna frågar efter en lösning på ett kortsiktigt akut problem (det läcker, det har slutat lysa, fixa draget från dörren) och inte ser det större perspektivet. Åtminstone inte när det krisar. I USA och Storbritannien har man i statistik och studier visat att det mesta av jobben för energieffektvisering utförs av mycket små företag.

Våra beslutsfattare ser inte att dessa resurser, denna arme av småföretagare finns. Istället satsar de på konstgjorda medel.
* De hoppas kunna locka energianvändarna så att de skall finna det lönsamt att effektvisera. Som om inte lönsamheten redan vore tillräcklig?
* De hoppas att ny smart teknik skall göra att effektviseringen smyger in hos kunderna tyst och diskret. Smarta mätare, internet of things, nya appar osv.
* De hoppas ibland till och med att effektvisering inte skall behövas. Ny förnybar energi skall bli så billig att vi inte längre behöver bry oss.

Men det verka som om ingen funderar över hur man skall kunna göra nytta av den stora resurs av yrkeskunniga småföretagare som skulle kunna vara stommen i den arme som verkligen kan åstadkomma en omställning av energisystemet?

Ingen utom EEF förstås! wink 

Läs mer

Månadsindelade arkiv